Tento článek popisuje jak vytvořit duté kameny. V tomto případě pro venkovní instalaci reproduktorů.

EZ-Spray Foam je často používán k vytváření velkých, lehkých prvků pro terénní úpravy. System zvyšuje produktivitu tím, jak zkracuje dobu výroby. V následujícím příkladu je postup vytvoření originálního dutého kamenu za účelem úschovy venkovních reproduktorů, které splynou s krajinou.

Použijeme již dříve vytvořenou formu odlitého kamenu z Rebound 25. EZ-Spray systém rychle vytváří trvanlivé, lehké odlitky. Reproduktory jsou umístěny uvnitř formy. Reproduktor je tak skrytý před zraky ostatních.

[1]
Takto může vypadat výsledek.
[2]
Otevřete Ez-Spray Foam kazetu. Doporučujeme ochranné rukavice a brýle.
[3]
Vložte regulátor průtoku (v dodávce) před montáží směšovací trysky.
[4]
Vložte směšovací trysku (v dodávce).
[5]
Dotahněte převlečenou matici na směšovací trysku.
[6]
Vložte náplně do pistole a pistoly připojte ke stlačenému vzduchu.
[7]
Do odpadní nádoby vytlačte malé množství materiálu. To je nutné pro kvalitní smíchání obou složek materiálu.
[8]
Formu z Rebound 25 s podpůrnou formou poožte do správné polohy pro stříkání.
[9]
Při nanášení materiálu je nutné použít ochrannou masku.
[10]
Pěna rychle nabívá a tvoří dutou skořápku.
[11]
Další vrstva pěny zajistí pevnost a jednotný povrch.
[12]
Před odformováním je nutno pěnu nechat důkladně vytvrdnout.
[13]
Sejmněte silikonovou formu.
[14]
Materiál má vynikající kresbu.
[15]
Přebytečný materiál odstraňte skalpelem.
[16]
Nastříkejte povrch barevným sprejem a nechte uschnout.
[17]
Další vrstvou barvy vytvořte patinu kamene.
[18]
Umělé skalní reproduktory ladí s okolní krajinou a ozvučují prostředí.
Další informace naleznete na následujících odkazech

Naši dodavatelé

Scroll to top