Tvorba formy z Brush-On je efektivní a levný způsob na reprodukci jakéhokoli 3D objektu.

[1]
Naším úkolem je vytvořit odlitek 3D bystu pana Joe Browna.
[2]
Budeme potřebovat: Brush-On 40, Super Seal plnič pórů, Universal separátor, So-Strong Blue Tint, míchací nádoby, rukavice, stříkací pistoli, utěrky, štětce, ochranné brýle a míchací tyčinky.
[3]
Bustu přilepte k základně.
[4]
Brush-On 40 je natíratelný polyuretanový kaučuk. Polyuretan bude držet na většině povrchů. Natřete bystu plničem pórů Super Seal.
[5]
Natřete plničem pórů také základnu na které bysta stojí.
[6]
Separátorem Universal oštřete bystu i základnu.
[7]
Míchací poměr Brush-On je 1:1 oběmově. Odměřte složku A
[8]
Odměřte stejnou část složky B. Dejte pozor na vzduchové bubliny při vkládání pasty do kelímku.
[9]
Vložte obě složky A a B do míchací nádoby.
[10]
Přestože model je bílý a Brush-On také, přidejte trochu modrého pigmentu So-Strong. Lépe se pak zjistí co už jste natřeli a co ne.
[11]
Pečlivě smíchejte složky A a B. Modrá barva také ukáže, jak dobře je promícháno. Dokud není barva stejná v celé hmotě, není vše dobře promícháné. Míchejte také u stěn a na dně nádoby.
[12]
První vrstva bude snímat veškeré detaily. Musí být tenká a pečlivě natřená na celé bystě. Pokud ji uděláte příliš tlustou hned, můžou zůstav ve formě vzduchové bublinky.
[13]
Natírejte tenkou vrstvu zhora dolů celou bystu. Vtírejte polyuretan do všech částí bysty, aby nevznikla nenatřená místa hluboká místa kam se materiál nedostal.
[14]
Natřete celý model a také základnu alespoň v šířce 7 cm kolem základny bysty. Bude se to hodit v postupu dále při tvorbě podpůrné formy. Zkontrolujte, zda nejsou někde místa bez nátěru.
[15]
Nechte nátěr zavadnout(při pokojové teplotě cca 30 minut). Zkuste si na formu šahnout. Měla by být stále lepkavá, ale materiál by neměl zanechat modrou barvu na rukavici.
[16]
Promíchejte materiál na druhou vrstvu. Tentokrát bez barvy. Tuto vrstvu udělejte tlustější volnými taky štětcem.
[17]
Jakmile je model pokrty druhou vrstvou, zkontrolujte, zda je vše pokryto a nechte opět zavadnout.
[18]
Připravte si materiál na další vrstvu. Ure-Fil 9 ( Cab-0-Sil) je křemičitý prach(nebo také bílé saze), který je použit k zahuštění Brush-On.
[19]
Nasaďte si ochrannou masku, abyste nevdechli Ure-Fil 9.
[20]
Přidejte červený pigment do složky A.
[21]
Přidejte Ure-Fil 9 do složky A. Tato přísada je podobná tixotropii.
[22]
Obarvený zahuštěný Brush-On důkladně promíchejte. Konzistence je jako chlebové těsto.
[23]
Nakreslete místo řezu. Materiál naneste v tlustější vrstvě. Forma bude sejmnuta z modelu poté co se nařízne. Řez bude veden od hlavy až k základně.
[24]
Zahuštěným materiálem si naznačte také obdélník na základně(bude pak jednodušší odstranit podpůrnou formu). Materiál naneste v tlustější vrstvě.
[25]
Zahuštěným materiálem vyplňte také prohluně jako očí, uší a nosní dirky. Materiál dobře drží a nestéká.
[26]
Odměřte a smíchejte materiál na třetí vrstvu. Opět ji obarvěte na červeno a natřete celý model i místa se zahuštěným materiálem.
[27]
Opět zkontrolujte zda je třetí vrstva nanesena všude.
[28]
Namíchejte další zahuštěný materiál bez barvy.
[29]
Opět natřete zesílená místa jako v předchozí zauštěné vrstvě.
[30]
Jsou to místa jako oči, uši, nosní dirky a obdélník na základně.
[31]
Namíchejte materiál na poslední vrstvu bez zahuštění a barvy. Natřete celý model a nechte přes noc vytvrdnout.
[32]
alší den: vytvoříme podpůrnou formu z Plasti Paste II. Použijeme plnič pórů Sonite Wax, separátor Universal, Plasti Paste II, modelovací hmotu bez obsahu síry, míchací nádoby, rukavice, ochranné brýle, nůž, míchací tyčinky, plastovou škrabku.
[33]
Prohlédněte si model a navrhněte počet částí podpůrné formy a řezy. U tohoto modelu jsou naplánovány tři části.
[34]
Zkraťte okraje základny formy.
[35]
Navrhněte okraje podpůrných forem(kadlubu). První půjde podle nakreslené čáry.
[36]
Druhá čára oddělující podpurné formy.
[37]
Třetí čára.
[38]
Ukázka tří částí kadlubu.
[39]
Nyní budeme vytvářet každou část podpůrné formy zvlášť. Je nutné části od sebe oddělit. My použijeme modelovací hmotu Chavant Clay NSP.
[40]
Modelovací hmotu naneste přibližně na nakreslenou linku, která reprezuntuje dělící čáru.
[41]
Kousky hmoty podpírají dělící stěnu. Je možno použít i jiný materiál, na který se podpůrná forma nepřilepí.
[42]
Zde uděláme jako první zadní část. Na podpůrnou formu použijeme Plasti-Paste II.
[43]
Jako poslední krok před aplikací kadlubu je vytvoření výstupku, který pomůže zasunutí dvou částí kadlubu do sebe.
[44]
Pro snadné vyjmutí podůrné formy z formy a částí kadlubu od sebe je dobré formy natřít plničem pórů (např. Sonite Wax). Nechte 15 minut zaschnout.
[45]
Aplikujte vrstvu separátoru Universal na celý povrch.
[46]
Plasti-Paste II má míchací poměr 1A:2B.
[47]
Obě složky důkladně promíchejte.
[48]
Naneste Plasti-Paste II na povrch mezi modelovací hmotou. Materiál drží i na vertikálních plochách.
[49]
Naneste rovnoměrně vrstvu o tloušťce cca 1 cm. Nepřipravujte si více materiálu než spotřebujete za 10 minut.
[50]
První část nechte vytvrdnout cca 90 minut. Materiál změní barvu z tmavé na světlou.
[51]
Po 90 minutách odstraňte modelovací hmotu.
[52]
Vytvořte z modelovací hmoty oddělovač mezi druhou a třetí částí podpůrné formy.
[53]
Podepření modelovací hmoty udělejte jen z jedné strany.
[54]
Natřete celý povrch plničem pórů Sonite Wax a nechte 15 minut zaschnout.
[55]
Nastříkejte na celý povrch separátor Universal.
[56]
Namíchejte si a naneste druhou část podpůrné formy z Plasti-Paste II.
[57]
Natírejte zhora dolů v tloušťce cca 1 cm.
[58]
Nechte vytvrdnout 90 minut.
[59]
Odstraňte modelovací hmotu. Natřete celý povrch plničem pórů Sonite Wax a nechte 15 minut zaschnout.
[60]
Nastříkejte na celý povrch separátor Universal.
[61]
Vytvořte třetí část podpůrné formy.
[62]
Rozeberte formu. Použijte šroubovák a kladivo a roztahněte části od sebe.
[63]
Odstranění třetí části.
[64]
Odstranění druhé části.
[65]
Odstranění první části.
[66]
Rozřízněte ostrým nožem formu v tlustější části.
[67]
Řez veďte až k horní části hlavy.
[68]
Formu opatrně odstraňte z modelu.
[69]
Formu z Brush-On perfektně kopíruje všechny detaily z modelu.
[70]
Forma a tři části podpůrné formy.
[71]
Tvorba odlitku. Nastříkejte separátor na formu i všechny tři části podpůrné formy.
[72]
Zkompletujte formu a podpůrnou formu dohromady.
[73]
Zajistěte vše dohromady pomocí popruhů.
[74]
Připravte si materiál na odlitek.
[75]
Nalijte materiál do formy.
[76]

[77]

[78]
Po vytvrdnutí odstraňte popruhy.
[79]
Odstraňte podpůrnou formu.
[80]
Formu roztahněte na zadní naříznuté straně.
[81]
Sejměte formu z celého oflitku.
[82]
Odlitek je dokonalou kopií původního modelu. Forma je připravena k dalšímu odlitku.
[83]
Originál a odlitek vedle sebe. Nerozeznáte jeden od druhého.
Další informace naleznete na následujících odkazech

Naši dodavatelé

Scroll to top