S ohledem na situaci na světovém trhu jsme, bohužel nuceni od 1.6.2018 navýšit ceny všech materiálů o 4,5 %

Acrylic One
Ease Release 205, 1705, 2831
Ease Release 2269, 6993
Free Form Habitat Black
Plasti Paste II
Shell-Shock
Smooth-Cast 325, 326, 327
Sonite Wax
Tlaková nádoba
UTS Universal

Naši dodavatelé

Scroll to top